Velkommen til Alminor

Alminor har et komplett program for hygienisk lagring i aluminium, plast og rustfritt stål. Et stort standardsortiment gir muligheter for
nøyaktig tilpasning og høy arealutnyttelse.

Design og funksjon er nøye knyttet sammen for å skape et produkt
som tilfredsstiller høye krav, både til bruk og til utseende.


ALMINOR AS
35 08 11 11
mail@alminor.com