ALMINOR AS
35 08 11 11
mail@alminor.com

Produktfordeler

 ENKELT RENHOLD

Renhold koster penger. Alminor System 150 / 250 er utviklet for å møte stadig høyere krav til hygiene og renhold. Produktene har jevne, godt tilgjengelige overflater og lukkede
profiler som gjør det enkelt å holde en høy hygienisk standard uten unødig bruk av kostbar tid. Plasthyllene kan enkelt demonteres og vaskes i oppvaskmaskin.

 ØKONOMISK AREALUTNYTTELSE

Kvadratmeterprisen er ofte høy i kjøle- og fryserom, kjøkkener, sterile rom osv. Plassen kan være knapp, med behov for høy arealutnyttelse. Alminor tilbyr et stort standard leverings-program med moduler på 10 cm fra 80 til 150 cm hylle-
lengder, fire dybder og tre høyder, som gir god økonomisk arealutnyttelse. Hyllene kan monteres i valgfri høyde med intervall på 16 cm.

DE VIKTIGE DETALJENE

Profiler og materialer til Alminor System 150/250 er nøye utviklet og sammensatt for å gi det ferdige produktet den høye Alminorkvaliteten. Hygiene, styrke, stabilitet og sikkerhet i
bruk er for oss ufravikelige krav. Hyllevangene er spesielt utviklet for å tåle høy belastning og gi minimal nedbøyning.
Vi benytter enkeltbrettet vange på platehyllene for å gi best
mulig tilgjengelighet for renhold. Reolstigene har solide ben som kan justeres inntil 50 mm. Transportvognene har store, solide, korrosjonsfrie hjul på 125 mm Ø som gir god
fremkommelighet selv på ujevne gulv.